Muziek Studie: De basis van muziektheorie

Muziektheorie vertelt je waarom muziek werkt zoals het werkt. Het legt de structuur onder jouw favoriete tracks bloot en legt uit waarom het doet wat het doet. 

Muzikanten gebruiken muziektheorie om met elkaar te kunnen communiceren over hun muziek, zodat ze met dezelfde woorden een universele taal kunnen spreken. 

Om de basis van muziektheorie onder de knie te krijgen, hoef je geen academische- of conservatoriumopleiding te volgen. Je kan dit prima zelf onder de knie krijgen door de theorie toe te passen op je eigen praktijk. 

Muziektheorie kan je ruwweg in drie blokken opdelen: 

Melodie: dit kan een vocal zijn, maar ook een gitaarsolo, of een synth hook 

Harmonie: akkoorden en akkoordprogressies 

Ritme: dat wat je laat dansen 

De eerste twee zijn flink met elkaar verweven en hebben beiden te maken met toonladders: 

Toonladders zijn vaste opeenvolgingen van hele en halve toonafstanden, zeg maar de bouwblokken van een melodie. Een toonladder is bepalend voor het karakter van een song. Je gebruikt ze vaak al intuïtief zonder dat je beseft dat het een toonladder is. 

De twee bekendste ladders zijn de majeur- en de mineur ladder, maar er zijn er vele anderen met hun eigen eigenschappen. 

Als je twee noten uit een toonladder tegelijk speelt krijg je al een akkoord. De toonladder is dus bepalend voor de akkoorden die je gebruikt. Elke toonladder kent zijn eigen groep akkoorden. 

Ritme bepaalt de puls van een track. Zonder ritme kan je onmogelijk een goede melodie schrijven. Net als je DAW is muziek vaak opgedeeld in maten. De lengte van je maat wordt bepaald door de maatsoort. Dit zegt nog niets over tempo, dat doet je BPM. Het zegt wel iets over hoe het ritme in je maat is opgebouwd. Een vierkwartsmaat (of 4/4) is de meest gebruikte maatsoort. Maar wist je dat er ook genoeg muziek bestaat in andere maatsoorten? 

Muziektheorie verklaart hoe muziek is opgebouwd, maar het gaat nooit iets nieuws creëren. Muziektheorie bepaalt de regels waar jij als de artiest weer vanaf mag wijken. 

Om meer te lezen over muziekstudies en hoe u het proces van het ontwikkelen, creëren en verfijnen van opgenomen muziek kunt verbeteren, bezoekt u onze kennisbank over Muziek  Studies.