Muziek Studie: Intervallen

Intervallen zijn een essentieel onderdeel van muziektheorie. Ze zijn de bouwstenen van melodieën, harmonieën, en akkoordprogressies. 

Intervallen in muziek zijn de afstand tussen twee noten. Een interval kan tegelijk worden gespeeld, net zoals in een akkoord, of na elkaar, zodat het een melodie vormt. 

Intervallen kunnen overweldigend zijn om aan te beginnen. Toch is het nuttig ze te leren, omdat ze je een groot houvast geven bij de muziek die je maakt. Je kan sneller melodieën nazingen, je herkent en maakt sneller akkoordpatronen, en je bedenkt gemakkelijker harmonies op een vocal. 

Elk interval vertelt hoe groot de afstand is tussen de twee noten. De naam, of het nummer, komt van het aantal toonafstanden ze van elkaar zijn verwijderd. 

Net als akkoorden hebben intervallen eigen karakters en klanken. De grote terts uit een majeur akkoord klinkt bijvoorbeeld vrolijker dan de kleine terts die in een mineur akkoord voorkomt. Sommige intervallen hebben geen mineur- of majeur eigenschap. Deze intervallen (de kwart en de kwint) heten dan rein. In het Engels ook wel perfect genoemd. 

De intervallen van een toonladder in C majeur zijn als volgt: 

C              D                             E                      F                            G                   A                       B

prime    grote secunde      grote terts      reine kwart      reine kwint      grote sext      groot septime 

De intervallen van een toonladder in A mineur zijn als volgt: 

A                      B                            C                           D                        E                        F                                 G

prime         grote secunde        kleine terts        reine kwart       reine kwint       kleine sext           groot septime 

Deze toonafstanden zijn diatonische toonafstanden – de intervallen die je vindt in de majeur- of mineurtoonladders. 

Alle 12 toonafstanden in een octaaf heten als volgt: 

Aantal halve tonen Interval 

0 Prime 

1 Kleine secunde 

2 Grote secunde 

3 Kleine terts 

4 Grote terts 

5 Reine kwart 

6 Overmatige kwart / verminderde kwint 

7 Reine kwint 

8 Kleine sext 

9 Grote sext 

10 Klein septime 

11 Groot septime 

12 Octaaf 

Het kan je in de praktijk een grote voorsprong geven om de intervallen te kennen. Je kan dit simpelweg aan de piano doen, of met online tests. 

Een bekende, makkelijkere truc is om de intervallen te koppelen aan de eerste twee noten van bekende melodieën: 

1. Kleine secunde: Jaw’s theme https://www.youtube.com/watch?v=lV8i-pSVMaQ 

2. Grote secunde: Happy Birthday 

3. Kleine terts: Seven Nation Army – The White Stripes: https://www.youtube.com/watch?v=0J2QdDbelmY 

4. Grote terts: When the Saints Go Marching In https://www.youtube.com/watch?v=wyLjbMBpGDA 

5. Reine kwart: Star Wars – The Force Theme https://www.youtube.com/watch?v=HcZ9kQ1h-ZY 

6. Overmatige kwart/verminderde kwint: The Simpson’s Theme https://www.youtube.com/watch?v=jfVBrpIhH60 

7. Reine kwint: Can’t Help Falling in Love – Elvis Presley https://www.youtube.com/watch?v=vGJTaP6anOU 

8. Kleine sext: Nothing Compares 2 U – Sinead O’Connor https://www.youtube.com/watch?v=NAOKzvL8dgk#t=165s 

9. Grote sext: My Way – Frank Sinatra https://www.youtube.com/watch?v=6E2hYDIFDIU#t=6s 

10. Klein septime: The Winner takes it all – ABBA https://www.youtube.com/watch?v=92cwKCU8Z5c#t=127s 

11. Groot septime: Take on me – A-Ha https://www.youtube.com/watch?v=djV11Xbc914 

12. Octaaf: Somewhere Over the Rainbow – Wizard of Oz https://www.youtube.com/watch?v=PSZxmZmBfnU 

Intervallen zijn in de muziektheorie zo belangrijk dat het moeilijk wordt om zonder enige kennis verder te komen. Maar als je alle voorbeelden hierboven eenmaal hebt gehoord ben je al bijna halverwege! 

Om meer te lezen over muziekstudies en hoe u het proces van het ontwikkelen, creëren en verfijnen van opgenomen muziek kunt verbeteren, bezoekt u onze kennisbank over Muziek Studies.