Buma Stemra & Sena over Muziek Rechten

Esther Maier en Silvia Biemans van Buma Stemra en Sena sierden de Academie vandaag met hun “Music Rights On Tour” programma waar onze studenten alle ins en outs van muziekauteursrecht leerden kennen.

“We zorgen ervoor dat iedereen die muziek maakt recht heeft op een vergoeding. Veel kunstenaars zijn met het creatieve gedeelte bezig, maar niet zozeer met de administratie. Het is niet leuk, maar het hoort bij het werk en bovendien is het je recht op je geld.”

BUMA/STEMRA zijn twee particuliere organisaties in Nederland, de Vereniging Buma (Nederlands: Vereniging Buma) en de Stichting Stemra (Nederlands: Stichting Stemra), die opereren als één bedrijf dat optreedt als een Nederlandse auteursrechtenorganisatie voor componisten en muziekuitgevers.

SENA Stichting Exploitatie Naburige Rechten is de Nederlandse collectieve beheersorganisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van artikel 7 van de Wet op de naburige rechten. In de praktijk betekent dit dat Sena royalty’s int van gebruikers van opgenomen muziek, zoals bedrijven, omroepen, instellingen en organisaties die opgenomen muziek uitgeven. Sena rekent deze vergoedingen door aan de uitvoerende musici en platenproducenten, ofwel ‘makers’ van muziek. Sena is in dit opzicht vergelijkbaar met de organisatie Buma, die auteursrechten int en uitdeelt aan auteurs voor de publicatie van hun composities en teksten. In civiele procedures werkt Sena zo nodig samen met Buma om verbodsacties op te leggen wegens inbreuk op de auteursrechten en naburige rechten van de door beide organisaties vertegenwoordigde rechthebbenden.